Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Wykorzystywane przez nas dane dotyczące użytkowania to np. adresy IP, wyświetlenia stron internetowych oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzonych stron. Dane dotyczące urządzenia i przeglądarki to np. ustawienia języka i kraju, informacje związane z wyświetlaczem, głębią koloru oraz informacje o zainstalowanych przeglądarkach, wtyczkach, programach i ich wersjach.

1. Zestawienie

Przetwarzanie danych przez spółkę Delta Marketing Services sp. z o.o. można podzielić na dwie kategorie:

 • w celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy ze spółką Delta Marketing Services sp. z o.o. Jeżeli w realizacji umowy udział biorą również podmioty zewnętrzne Twoje dane są im przekazywane w wymaganym zakresie i przetwarzane przez nie zgodnie z ustalonym celem,
 • wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Delta Marketing Services sp. z o.o. następuje wymiana różnych informacji między Twoim urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego.

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. plik dziennika:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia, 

 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, 

 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Ciebie przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Jeżeli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym albo w innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego wyraziłeś zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Tobie indywidualne usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu (np. lokalizację najbliższego sklepu). Zgromadzone w ten sposób dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie w ramach tej funkcji.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmy świadczące usługi IT. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres Państwa wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane.

3. Realizacja rezerwacji produktów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Przedmiotem działalności spółki Delta Marketing Services sp. z o.o. jest m.in. usługa rezerwacji produktów na stronie Winnicalidla.pl i możliwość odbioru ich w dowolnym sklepie Lidl. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji usługi. Zaliczają się do nich w szczególności:

 • imię, nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
 • realizacji postanowień umownych związanych z świadczeniem usług.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, co oznacza, że udostępniasz nam dane w celu zawarcia i realizacji umowy.

Jednocześnie oprócz danych wskazanych powyżej, w celu spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i potwierdzenia możliwości zaprezentowania użytkownikowi konkretnych treści i umożliwienia mu złożenia rezerwacji, przetwarzamy także dane takie jak IP Użytkownika, jego identyfikator, deklaracja w zakresie wieku, zapoznania się z regulaminem Serwisu oraz woli zapoznania się z ofertą napojów alkoholowych. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 131 wskazanej ustawy.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, Twoje dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców. Firmy te wybieramy z największą starannością i, o ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy i są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych). Dane związane z udokumentowaniem uprawnienia Użytkownika do zapoznania się z treścią Serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnieniem wymagań prawnych wynikających z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przez okres 5 lat.  

4. Zabezpieczenie procesu rezerwacji

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu zabezpieczenia i optymalizacji procesu zamówień podczas procesu zamówienia sprawdzamy na podstawie już otrzymanych informacji, takich jak ilość zamówionych artykułów lub adres dostawy, czy w danym zamówieniu występują nieprawidłowości. Dodatkowo w przypadku przerwania zamówień zapisujemy dane otrzymane do momentu przerwania procesu w celu (technicznej) optymalizacji procesu zamówienia i do identyfikacji (możliwych) przebiegów oszustw oraz aby móc odpowiedzieć na zapytania klientów dotyczących procesów zamówień.

Jako podstawa prawna służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z opisanych powyżej celów przetwarzania danych.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu zabezpieczenia procesu zamówienia, łącznie z danymi osobowymi pochodzącymi z przerwanych zamówień, zapisujemy na okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu przechowywania danych, przetwarzane dane są usuwane.

5. Konto klienta

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku rejestracji Konta Klienta na portalu winnicalidla.pl, dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją i korzystaniem z portalu.

Rejestracja w Serwisie wymaga podania danych takich jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres e-mail.

W ramach Konta Klienta na potrzeby przyszłych rezerwacji może zostać zapisany numer telefonu. Na koncie zapisywana jest także historia rezerwacji oraz płatności, artykuły oznaczone jako ulubione, identyfikator użytkownika oraz treść opinii dotyczących zarezerwowanych win. Opinie w połączeniu z imieniem są następnie wyświetlane publicznie w ramach serwisu w celu ułatwienia wyboru innym Użytkownikom winnicalidla.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie umowy o prowadzenie konta w Serwisie. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w Koncie Klienta, opinie Klienta są przechowywane do czasu rezygnacji z prowadzenia Konta.

6. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / media społecznościowe / ankiety wśród klientów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez e-mail, traktujemy oczywiście poufnie. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Państwa wspólny uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych w ramach kontaktu z Działem Obsługi Klienta znajdą Państwo tutaj (link: https://obsluga-klienta.lidl.pl/SelfServicePL/s/topic/0TO1t000000haISGAY/data-protection)

Jeżeli biorą Państwo udział w jednej z naszych ankiet przeprowadzanych wśród klientów, odbywa się to całkowicie dobrowolnie. W ramach takiego badania zapisywane są informacje: identyfikator użytkownika; imię użytkownika; opinia użytkownika. Wszystkie informacje osobiste, które podadzą Państwo przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w naszej ankiecie, są traktowane jako podane dobrowolnie i zapisywane zgodnie z wymogami RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów, za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów oświadczyli Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby danej ankiety.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Konieczne może być również przekazanie fragmentów Państwa zgłoszeń kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu opracowania Państwa zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Państwem. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody.

Wyniki naszych ankiet wykorzystujemy tylko do wewnętrznych analiz. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, jeżeli nie wyrazili Państwo na to jednoznacznej zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

7. Google reCaptcha

W celu ochrony Twoich danych i zabezpieczenia przesyłania formularzy, w szczególności w ramach uczestnictwa w konkursach, korzystamy z Google reCaptcha, usługi Google LLC („Google”), na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście analiza różnych informacji jest wykorzystywana do ustalenia, czy wprowadzanie danych jest przeprowadzane przez człowieka, czy przez program automatyczny. Wygenerowane informacje są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Gromadzenie i analiza danych nie umożliwia nam ani Google identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są powiązywane przez Google z Twoimi danymi osobowymi.

Więcej informacji na temat Google reCaptcha można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl lub https://policies.google.com/terms?hl=pl.

8. Wysyłka newsletterów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących produktów, promocji, nowości z oferty a także do zbierania ankiet od klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.

Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, itd.) oraz towary i usługi spółki Delta Marketing Services sp. z o.o.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera możemy rozpocząć przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Państwa zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Państwa osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest Państwa zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera(artykuł 6 ustęp 1 litera a)) RODO). Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, Delta Marketing Services sp. z o.o. przetwarza dane osobowe również w innych celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej bądź sms).

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera. W przypadku odwołania pozostałych zgód – prosimy o przesłanie wniosku na: [email protected].

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera Lidl, Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

9. Zastosowanie cookies oraz podobnych technik do przetwarzania danych użytkownika

9.1 Pliki cookie

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

My, Delta Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, jesteśmy administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania strony internetowej www.winnicalidla.pl.

W ramach korzystania z tzw. piksela Facebooka, pliki cookies są przetwarzane na naszej stronie za Twoją zgodą (patrz cookies z dostawcą lub oznaczenie „Facebook” w naszej polityce cookies). Oprócz nas, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Facebook), jest wspólnie odpowiedzialny za przetwarzanie danych związane z pikselem zgodnie z art. 26 RODO.

Umowa, na której opiera się współpraca z Facebookiem, znajduje się tutaj. Piksel zbiera dane o Twoim korzystaniu z naszej strony internetowej i porównuje je z danymi z Facebooka w celu wyświetlenia dopasowanej do Ciebie reklamy na stronie Facebooka. Facebook wykorzystuje dane również do własnych celów reklamowych, a także do celów reklamowych osób trzecich zgodnie z wytycznymi dotyczącymi danych Facebooka. Znajdziesz tam również dalsze informacje o tym, jak możesz dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą bezpośrednio od Facebook’a, w odniesieniu do Twoich danych przetwarzanych przez Facebook. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które wiążą się z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.

Wykorzystanie plików cookie i innych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy nam i naszym Zaufanym Partnerom następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej techniki:

 • Niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać, do zapamiętania twojej rejestracji w obszarze logowania, do wypełnienia koszyka z zakupami podczas dokonywania rezerwacji zakupów online, itp.).
 • Preferencje: Technologie te pozwalają nam uwzględnić Twoje faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład preferencje użytkownika pozwalają nam wyświetlać nasze strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika.
 • Statystyczne: Te technologie umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.
 • Reklamowe: Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).

Informacje o plikach cookie i innych stosowanych technikach, w tym o celach przetwarzania, okresie przechowywania i Zaufanych Partnerach dostępne są tutaj.

W zależności od celu, stosowane przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

Pliki niezbędne:

 • Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. aby przenieść wybrane towary do koszyka),
 • Dane uwierzytelniające w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt (np. dostęp do konta klienta);
 • Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wykrycie wielu nieudanych prób logowania);
 • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).

Preferencje:

 • Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań wyszukiwania lub map w wyszukiwarce sklepów).

Statystyki:

 • Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności
 • typ/wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  • czas żądania serwera,
  • indywidualny identyfikator użytkownika, i
  • wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).
 • Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

Reklamowe:

 • Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Należą do nich w szczególności:
  • adres IP,
  • indywidualny identyfikator użytkownika,
  • potencjalne zainteresowanie produktami,
  • wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).
 • Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do Twojej osoby.
 • Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.
 • W stosownych przypadkach udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest Twoja zgoda na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku, gdy nie dokonujesz rezerwacji towarów.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców:

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej Polityce cookie działają dla nas jako podmioty przetwarzające, chyba że zostały wymienione w punkcie 9 niniejszej polityki jako współadministratorzy.

Okres przechowywania/ Kryteria określające okres przechowywania:

Informacje o okresie przechowywania plików cookie są dostępne w naszej Polityce cookie. Jeśli w kolumnie „wygaśnięcie” podano „trwały”, plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

 

9.2 Google Analytics

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe), korzystamy z Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) - usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Możesz zarządzać swoją zgodą na instalację plików cookie poprzez ustawienia w Polityce cookies; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Tobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

 

9.3 Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inną podobną technologię. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam (tj. cookies reklamowe). Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twoich rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Twoje zainteresowanie.

Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na podstawie wyrażonej zgody ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Stosowane tutaj pliki cookie i zawarte w nich informacje są zapisywane zgodnie z Informacjami dotyczącymi plików cookie i usuwane w momencie wycofania zgody.

 

9.4 Retargeting

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Twoich preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie (tj. cookies reklamowe), za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań. Zbieramy przy tym informacje o Twoich zwyczajach w sieci, które służą do celów marketingowych, zapisujemy je w plikach cookie na Twoim komputerze i analizujemy na podstawie algorytmu. Następnie na stronach naszych partnerów wyświetlają się indywidualne polecenia produktów w formie ciekawych dla Ciebie, spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Stosowanie retargetingu ma zagwarantować, że na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane reklamy dostosowane do Twoich preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie.

Jeżeli jednak nie życzysz sobie stosowania retargetingu, możesz się w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:

 • Kliknięcie na przycisk widoczny na każdym banerze reklamowym (np. „i”) przeniesie Ciebie na stronę internetową danego dostawcy. Tam zostanie Tobie ponownie wyjaśniona systematyka technologii retargetingu i otrzymasz możliwość jej wyłączenia („opt-out”). Jeżeli zrezygnujesz z tej funkcji u danego dostawcy, na Twoim komputerze zostanie zapisany tzw. cookie opt-out, który zapobiega wyświetlaniu banera reklamowego tego dostawcy. Prosimy pamiętać, że rezygnacji tej można dokonać tylko ze swojego komputera i nie wolno usuwać poszczególnych cookie „opt-out” z Twojego komputera.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów), którzy przetwarzają wymienione wyżej dane w ramach retargetingu. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Informacjach dotyczących plików cookie i następnie automatycznie usuwane.

 

9.5 Piksel Facebooka

Piksel Facebooka jest używany na tej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript, co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Tobie dopasowane do Twoich potrzeb informacje o produktach (tj. cookies reklamowe).

Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy.

Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Twój temat.

Opcja rezygnacji

Możesz wyrazić swój sprzeciw na jego używanie:

Zwracamy Twoją uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.

 

9.6 Behawioralna reklama internetowa

Aby zagwarantować, że będziemy wyświetlać dla Ciebie tylko takie reklamy, które wzbudzają Twoje zainteresowanie, na naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie analizujemy Twoje zwyczaje użytkownika w spseudonimizowanej formie (tj. cookies reklamowe). W ten sposób możemy rozpoznać Twoje preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług.

Aby zapobiec analizie Twoich zwyczajów i preferencji możesz w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Informacjach dotyczących plików cookie

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz pod linkiem www.edaa.eu/european-principles/.

 

9.7 Testy A/B

Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego tzw. testy A/B i personalizację witryn internetowych (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe). Przy testach A/B różne wersje witryny internetowej wyświetlane są różnym grupom użytkowników. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy, jak użytkownicy poruszają się po danej witrynie internetowej. W ramach testów A/B i personalizacji witryn internetowych następuje ich dopasowanie do Twojego konkretnego zachowania. Na podstawie analizy Twojego poruszania się po stronie, działań, czasu pozostawania na danej witrynie zostają zastosowane odpowiednie środki personalizujące. W ramach testów A/B i personalizacji witryn internetowych Twoje dane użytkownika są gromadzone za pomocą plików cookie (plik tekstowy zapisywany na Twoim urządzeniu) i piksela śledzącego (z ang. „Tracking-Pixel; niewidoczne grafiki, które są ładowane podczas odwiedzania witryny internetowej) i w formie spseudonimizowanej podlegają analizie. W tym celu Twoje dane osobowe zostają zastąpione przez numer ID. Twój adres IP nie będzie zapisywany poza Twoim urządzeniem końcowym, ale zostanie pobrany jednorazowo przez naszego Zaufanego Partnera, a następnie – w ramach tzw. procesu haszowania – „pocięty na części”. Po przeprowadzeniu tej operacji, ustalenie adresu IP nie jest już możliwe. Ani my, ani nasi Zaufani Partnerzy, nie łączymy numeru ID z Twoimi danymi. Powiązania z danymi dot. Twojej osoby są tym samym wykluczone. Każdorazowo możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania tego oprogramowania, klikając w ten link.

10. Możliwość indywidualnego dostosowania ustawień cookies

Obok wymienionych w ustępie 9 możliwości możesz wyrazić zgodę na stosowanie poszczególnych rodzajów cookies lub odrzucić wszystkie – poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. W takim przypadku jednak korzystanie ze funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. O ustawieniach przeglądarki więcej tutaj.

Oprócz tego personalizacji bazującej na zainteresowaniach reklamy możesz dokonań przy pomocy managera preferencji.

11. Odbiorcy danych spoza UE

Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

12. Zintegrowane treści obcych oferentów

Na naszej stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w „zaawansowanym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dane są przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności. Adres i polityka prywatności YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

13. Partnerzy biznesowi

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dla Ciebie istotne, jeżeli nawiążesz z nami kontakt, podejmą z nami negocjacje umowy i/albo są już z nami związani umową i w związku z tym odbywa się przetwarzanie Twoich danych jako osób fizycznych.

Podstawę prawną stanowi w szczególności unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

To, jakie poszczególne dane są przetwarzane, zależy od zakresu usług stanowiących przedmiot umowy. W związku z tym nie wszystkie fragmenty tych informacji będą dla Ciebie istotne.

Przeważnie pobieramy dane bezpośrednio od Ciebie.

Konieczne może być jednak również przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy od innych firm, urzędów lub pozostałych osób trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, urzędów skarbowych itd. Mogą to być również dane osobowe, które otrzymujemy za pośrednictwem stworzonych przez nas kanałów zgłaszania naruszeń lub w ramach audytów Compliance.

Istotne dane osobowe to np.: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne (np. wyciągi z KRS, dane z dokumentów tożsamości, wzór podpisu), dane wynikające z naszego stosunku handlowego (np. dane dotyczące płatności, dane związane ze zleceniami), dane z zakresu struktury organizacyjnej firmy, zdjęcia i nagrania wideo (np. związane z dostawami towarów) oraz inne dane zestawiane z wymienionymi kategoriami.

Masz zawsze swobodny wybór sposobu komunikacji z nami (komunikacja pocztą elektroniczną albo tradycyjną). Ze względów technicznych jest możliwe, że komunikacja mailowa odbywa się w formie niezaszyfrowanej.

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.

W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.

W celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Ciebie danych osobowych w zakresie przekraczającym właściwe wypełnienie umowy. Uzasadniony interes zawiera się tutaj w szczególności w wyborze odpowiednich partnerów handlowych, wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kontrolach wstępu na teren Lidl i dostępu (np. w przypadku systemów IT), wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zasad Compliance, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego.

W celu zaspokojenia powyższych uzasadnionych interesów, w pojedynczych przypadkach przy zawieraniu umowy gromadzimy dane o Twojej płynności finansowej, które otrzymujemy za pośrednictwem wywiadowni gospodarczych. Otrzymane od wywiadowni gospodarczych dane o Twojej płynności finansowej wykorzystujemy do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej. Wywiadownie gospodarcze gromadzą dane otrzymane np. od banków lub firm. Dane te to przede wszystkim nazwisko, imię, data urodzenia, adres i informacje o Twojej płatniczości. Informacje o swoich zapisanych danych możesz otrzymać bezpośrednio od wywiadowni gospodarczych.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W obrębie naszej firmy dostęp do powierzonych przez Ciebie danych otrzymują działy, którym są one potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych albo do zaspokojenia uzasadnionych interesów. W ramach stosunków umownych udzielamy zleceń również podwykonawcom lub usługodawcom, którzy mogą otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych gwarantują tutaj zawarte umowy. W celu wypełnienia obowiązków umownych dane mogą być również przekazywane spółkom należącym do Grupy Schwarz.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia powyższych celów. W poszczególnych przypadkach, w zależności od przedmiotu umowy obowiązują ustawowe okresy archiwizacji wynikające przepisów prawa.

Obowiązek podania danych osobowych: 

W ramach naszego stosunku handlowego konieczne jest udostępnienie danych, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku handlowego oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie stosunku handlowego z Tobą nie jest zwykle możliwe.

Przekazywanie do krajów trzecich:

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest właściwa spółka Lidl, z którą nawiązują lub realizujesz stosunki handlowe.

Masz więcej pytań?

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. Kontakt do Inspektora ochrony danych znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

14. Prawa osoby, której dane dotyczą

14.1 Zestawienie

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Tobie jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

W przypadku skorzystania z przysługujących Pani/u praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Pani/u ostatecznej odpowiedzi.

 

14.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Twoją osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Twoje dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;
 • planowany okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;
 • wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

 

14.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

 

14.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

 

14.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Masz prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważasz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

 

14.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
 • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

 

14.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

15. Osoba kontaktowa

15.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Twoich praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych (prawo do ochrony danych) możesz się zwrócić do naszego Działu Obsługi Klienta: https://winnicalidla.pl/pomoc.

 

15.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

 

15.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Delta Marketing Services sp. z o.o., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) i w odniesieniu do strony internetowej www.winnicalidla.pl. Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres [email protected].